گزارش تصویری برگزاری اولین جلسه مشترک ستاد عفاف و حجاب و حقوق شهروندی

به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه شهرداری رشت، اولین جلسه مشترک ستاد عفاف و حجاب و حقوق شهروندی با حضور اعضای دو ستاد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱ در دفتر مدیر بازرسی شهرداری برگزار شد. 

افزودن دیدگاه