گزارش تصویری آیین ثبت قاسم آباد به عنوان روستای ملی چادر شب بافی

روستای قاسم آباد شهرستان رودسر به عنوان روستای ملی چادر شب بافی ثبت و نشان جغرافیایی دریافت کرد.۶۰۰ بانوی این روستا تولیدکننده صنایع دستی چادرشب بافی هستند.

افزودن دیدگاه