پنجمین نشست منتخبان شورای پنجم ظهر امروز به میزبانی اسماعیل حاجی پور با حضور ۱۱ عضو منتخب شورای پنجم برگزار شد.

سخنگوی منتخبان شورای پنجم افزود: آغاز این جلسه با حضور سرپرست شهرداری رشت همراه بود و ایشان گزارش کوتاهی در خصوص پرداخت حقوق کارکنان شهرداری و سایرحوزه ها،پروژه جمع آوری و هدایت آب های سطحی و دیگر پروژه های  مدیریت شهری ارائه داد.
شیرزاد نظام مند شدن پرداخت حقوق کارکنان را از دغدغه های منتخبان شورای پنجم عنوان کرد و گفت: در این جلسه پرداخت نظام مند حقوق کارکنان و کارگران شهرداری مورد تاکید منتخبان شورای پنجم قرار گرفت.
وی اذعان داشت: در این جلسه معیارها و شاخص های شهردار آینده رشت مورد بحث و بررسی منتخبان مردم در شورای پنجم قرار گرفت.
شیرزاد سوابق اجرایی قابل قبول با اولویت مدیریت شهری و استانی با تحصیلات مرتبط، حتی المقدور بومی بودن با شناخت کارشناسانه از شهر رشت،پاک دستی، شجاعت ،توانمندی اجرایی،تعامل پذیری و مشارکت جویی،داشتن کارنامه موفق،اعتقاد به نقش تقنینی و نظارت مستمر شورای اسلامی شهر و پاسخگو بودن براساس قانون،توانمندی در حوزه جذب سرمایه گذار،دارا بودن سوابق کارآمد در حوزه اقتصاد شهری و ایجاد درآمد پایدار برای شهر رشت را از جمله ویژگی های شهردار آینده رشت برشمرد.
سخنگوی منتخبان شورای پنجم تصریح کرد: در بخش دیگری از جلسه امروز در خصوص سند راهبردی توسعه شهر رشت بحث و تبادل نظر شد .
شیرزاد افزود: سند راهبردی توسعه رشت برای ۴ سال آینده موردبازنگری و بررسی بیشتر منتخبان شورای پنجم قرار می گیرد.
وی در ادامه گفت: همچنین اولویت های توسعه شهر رشت برای آینده در حوزه های بهداشت ومحیط زیست،اقتصاد و سرمایه گذاری،فرهنگی،ترافیک،عمران و  توسعه در جلسه امروز مورد بحث قرار گرفت.
شیرزاد اظهار داشت:  در جلسه آتی، انتخاب شهردار رشت براساس شاخص ها و معیارهای مطرح شده مورد بحث و بررسی بیشتر منتخبان مردم در شورای پنجم قرار می گیرد.
فاطمه شیرزاد خاطرنشان کرد: ششمین جلسه منتخبان شورای پنجم هفته آینده به میزبانی محمد حسن عاقل منش برگزار خواهد شد.

افزودن دیدگاه