احراز صلاحیت ناصر حاج محمدی به عنوان شهردار رشت از سوی وزارت کشور

به گزارش واحد خبر مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، ناصر حاج محمدی شهردار منتخب رشت از سوی وزارت کشور احراز صلاحیت شد.
فاطمه شیرزاد سخنگوی شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اعلام تصمیم نهایی وزارت کشور پیرامون شهردار رشت اظهار کرد: وزارت کشور ناصر حاج محمدی را به عنوان شهردار منتخب رشت تایید کرد.
وی با تاکید بر اینکه توسعه همه جانبه رشت مورد انتظار و توجه اعضای شورای شهر است افزود: امیدواریم پس از حضور ناصر حاج محمدی در جایگاه تصدی شهرداری رشت روز به روز شاهد توسعه همه جانبه شهر رشت باشیم.
گفننی است شهرداری رشت از ابتدای مرداد ماه ۱۳۹۷ با سرپرستی علی بهارمست معاون عمران و امور زیربنایی شهرداری رشت اداره می گردید.

افزودن دیدگاه